ISTANBUL VALILERI

 

Ana Sayfa

Bize Ulasin

Oteller

Turlar

Genel Bilgiler

Restorantlar

 

 1. Esat Bey
 2. Ali Haydar Bey
 3. Raşit Bey
 4. Süleyman Sami Bey
 5. Mithat Bey
 6. Muhittin Üstündağ
 7. Dr. Lütfü Kırdar
 8. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay
 9. Mümtaz Tarhan
 10. Ethem Yetkiner
 11. General Refik Tulga
 12. Niyazi Akı
 13. Vefa Poyraz
 14. Namık Kemal Şentürk
 15. İhsan Tekin
 16. Orhan Erbuğ
 17. Nevzat Ayaz
 18. Cahit Bayar
 19. Hayri Kozakçıoğlu
 20. Rıdvan Yenişen
 21. Kutlu Aktaş
 22. Erol Çakır

ESAT BEY

Valilik dönemi:

7.10.1922-4.4.1923

1875 YILINDA Şebinkarahisar’da doğdu. Sadrazam Müşir Ahmed İzzet Paşa’nın kardeşidir. Harp Okulunu süvari teğmeni olarak bitirdi. Balkan ve Çanakkale savaşlarında bulundu. Kafkas ve Sina cephelerinde de görev yaptı. Yaralandığı için savaş sonuna kadar tedavi gördü. 1919’da binicilik okuluna müdür oldu. Aynı yıl İstanbul Merkez Komutanlığı’na getirildi. 1922-23 yılları arasında İstanbul’da valilik yaptıktan sonra 1924’te general oldu, 1925’te kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 1932 yılında İstanbul’da vefat etti.

ALİ HAYDAR BEY

Valilik dönemi:

11.6.1923-3.6.1924

RAŞİT BEY

Valilik dönemi:

15.6.1924-24.9.1924

SÜLEYMAN SAMİ BEY

Valilik dönemi:

17.11.1924-11.7.1928

MİTHAT BEY

Valilik dönemi:

24.12.1927-11.7.1928

MUHİTTİN ÜSTÜNDAĞ

Valilik dönemi:

14.7.1928-14.12.1938)

 1884 yılında Sakız Adası'nda doğdu. Hukuk Mektebi'ni bitirdikten sonra savcılık yaptı. 1915'te İstanbul Şehremaneti Müfettişliği, 1918'de Üsküdar Belediye Dairesi Müdürlüğü görevlerine getirildi. 1920'de Şehremaneti Genel Müfettişi oldu. Cumhuriyet döneminde Elniyet Genel Müdürlüğü görevi verildi. Bu görevdeyken 14 Temmuz 1928'de İstanbul Vali vekilliğine atandı. Üstündağ, Atatürk'ün ölümünden kısa bir süre sonra görevinden alınarak yerine Lütfü Kırdar getirildi. Kırdar, 1953 yılında İstanbul'da öldü.

DR. LÜTFÜ KIRDAR

Valilik dönemi:

8.12.1938-24.10.1949

1889'da Kerkük'te doğdu. Bürokrasinin çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra, 8 Aralık 1938'de, Manisa Vililiği'nden İstanbul Valiliği'ne tayin olundu. O dönemde Belediye Başkanlığının görevleri valilerin uhdesinde bulunduğu için, aynı zamanda belediye başkanlığı da yaptı. H. Prost'un hazırlamış olduğu (o yıllarda ve bugün bir çok yönden eleştirilen) imar planını uygulamaya koydu. Belediyecilik alanında önemli hizmetler verdi. Kırdar, 18 Şubat 1961'de İstanbul'da öldü.

Ord. Prof. Dr. FAHRETTİN KERİM GÖKAY

Valilik dönemi:

24.10.1949-25.11.1957

1900 yılında Eskişehir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde psikiyatri ordinaryüs profesörü iken 24 Ekim 1949'da İstanbul Valiliği'ne atandı. Gökay'ın döneminde de önemli belediye hizmetleri görüldü. Süleymani Camii ve çevresinin, Murat Paşa Camii'nin onarılması, Eyüp Sultan Camii çevresinde yeni düzenlemeler yapılması onun döneminde yapılmış çalışmalardı. Zamanın Başbakan'ın Adnan Menderes'in bazı açılardan olumlu, bazı açılardan olumsuz görülen imar faaliyetlerinin büyük çoğunluğu da F. Kerim Gökay'ın döneminde gerçekleştirildi. 1957 yılında Bern Büyükelçiliği'ne atanan, 1961 seçimlerinde Yeni Türkiye Partisi'nden milletvekili seçilen Gökay 1962-63 döneminde kurulan İsmet İnönü hükümetinde İmar ve İskan Bakanlığı da yaptı. 1965 yılında siyasetten çekilen Gökay 22 Temmuz 1987'de öldü.

MÜMTAZ TARHAN

Valilik dönemi:

25.10.1957-17.5.1958

1908 yılında İstanbul'da doğdu. Ankara Hukuk Mektebi'ni bitirdi. Sayıştay başkanlığı yaptı. 1954-1957 yılları arasında milletvekili oldu. 1955-57 yılları arasında Çalışma Bakanlığı yaptı. Daha sonra İstanbul Valiliği'ne tayin edildi. Valiliği sırasında İstanbul'un temizliği konusunda önemli çalışmalar yaptı. Daha sonra İstanbul'da Tarhan Koleji adıyla bir ortaöğretim kurumu kurdu ve bu kurumun yöneticiliğini yaptı. 1970 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

ETHEM YETKİNER

Valilik dönemi:

17.5.1958-17.5.1960

GENERAL REFİK TULGA

Valilik dönemi:

27.5.1960-26.2.1962

1907 yılında Kütahya'da doğdu. Harp Okulu ve Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra Vichy ve Washington'da ateşe-militerlik yaptı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesi tarafından İstanbul Valiliği'ne tayin edildi. Daha sonra 2. ve 3. Ordu Komutanlıkları, Genelkurmay 2. Başkanlığı ve NATO Türk Askeri Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Orgenerallikten emekliye ayrıldı. 1981 yılında İstanbul'da öldü.

NİYAZİ AKI

Valilik dönemi:

6.3.1962-20.1.1966

VEFA POYRAZ

Valilik dönemi:

18.1.1966-20.6.1973

1917 yılında Nevşehir'de doğdu. Kara Harp Okulu ve Harp Akademisi'nden mezun olduktan sonra orduda görev yaptı. Albaylığa kadar yükseldikten sonra emekliye ayrıldı. 1966-1973 yılları arasında İstanbul Valiliği görevi yaptı. 1973-1980 arasında da Cumhuriyet Senatosu'nda İstanbul senatörü olarak bulundu. Bir süre Köy İşleri Bakanlığı yaptı.

NAMIK KEMAL ŞENTÜRK

Valilik dönemi:

26.6.1973-25.10.1977

1922 yılında Amasya Merzifon'da doğdu. Ankara Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitirdi. Bir süre kaymakamlık ve mülkiye müfettişliği görevlerinde bulundu. Dana sonra, Van, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul Valiliklerini yürüttü. 1977-1980 yılları arasında kontenjan senatörü olarak Cumhuriyet Senatosu'nda görev yaptı. 1983 yılında Milliyetçi Demokrasi Partisi kurucuları arasında yer aldı. 1983-1987 yılları arasında 17. dönem İstanbul milletvekilliği yaptı.

İHSAN TEKİN

Valilik dönemi:

7.2.1978-9.4.1979

ORHAN ALAATTİN ERBUĞ

Valilik dönemi:

29.5.1979-6.12.1979

NEVZAT AYAZ

Valilik dönemi:

7.12.1979-18.1.1988

1930 Çankırı Bayramören doğumlu. Yönetici ve siyaset adamı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı ve Zonguldak Valiliği görevlerinde bulundu. 1979'da İstanbul Valiliği'ne atandı. İstanbul Valiliği'nden sonra İzmir Valiliği'ne getirildi. 1991 yılında milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanlıkları yaptı.

CAHİT BAYAR

Valilik dönemi:

18.1.1988-19.8.1991

HAYRİ KOZAKÇIOĞLU

Valilik dönemi:

19.8.1991-1.11.1995

RIDVAN YENİŞEN

Valilik dönemi:

4.11.1995-24-7-1997

KUTLU AKTAŞ

24.7.1997-4.8.1998-12-21

EROL ÇAKIR

 

Ana Sayfa

Bize Ulasin

Oteller

Turlar

Genel Bilgiler

Restorantlar

Istanbul Life.Org : Ishak Pasa Caddesi No: 6 Sultanahmet / ISTANBUL - TURKEY
Tel :
 + 90 (212) 638 12 15   Fax : + 90 (212)  638 76 06  - 638 12 15  E-mail :  info@istanbullife.org
Copyright © 2000 Istanbul Life ORG. All rights reserved. Design by SENGULER TOURISM